پرویز داوودی

  • گزارش افکارنیوز از اماده باش حلقه انحرافی

    هم اکنون در حالی که کمتر از یک ماه از اتمام ریاست جمهوری احمدی نژاد می گذرد، اخباری مبنی بر بازداشت رحیمی منتشر شد هر چند وکیل رحیمی این خبر را تکذیب کرد اما واقعیت امر این است که ورود به حلقه گرد دولت نهم و دهم و بررسی اتهامات آن ها شروع شده است