گروندونا

  • سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آرژانتین در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی شرکت کرد و گفت: : تبریک می گویم به ایران. آنها تیم بسیار خوبی هستند که از نظر فیزیکی بازی خوبی را ارائه می کنند.