نگاهی به سابقه تحصیلی همراهان روحانی

به هر حال، با کامل شدن کابینه حسن روحانی بررسی سوابق دانشگاهی آنان نشان می دهد که دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و صنعتی شریف بیشترین نماینده را در دولت یازدهم دارند و جالب اینکه ظاهرا دانشگاه علم و صنعت هیچ سهمی در این دولت ندارد.

به گزارش افکارنیوز ، محمود احمدی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در طی هشت سال مسئولیتش در ریاست جمهوری هفت نفر از اساتید این دانشگاه را با خود به کابینه آورد. عبدالرضا شیخ الاسلام، صادق محصولی؛ بهبهانی؛ علی اکبر محرابیان؛ نیکزاد، نامجو و علی کبر جوانفکر از جمله کسانی بودند که رئیس جمهور را از دانشگاه تا پاستور همراهی کردند. هر چند که وی ادعا می کرد در انتخاب اعضای کابینه اش شایسته سالاری را مد نظر قرار داده اما با نگاهی به سوابق تحصیلی و اجرایی آنان می شود به این نکته پی برد که برخی از آنها با وی رابطه دانشگاهی و دوستانه داشتند و پیش از ورود به دولت به نوعی همکار محمود احمدی نژاد بوده اند.

به هر حال، با کامل شدن کابینه حسن روحانی بررسی سوابق دانشگاهی آنان نیز خالی از لطف نیست. نگاهی گذرا بر عضویت اعضای کابینه روحانی در هیئت علمی دانشگاه ها نشان می دهد که دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و صنعتی شریف بیشترین نماینده را در دولت یازدهم دارند و جالب اینکه ظاهرا دانشگاه علم و صنعت هیچ سهمی در این دولت ندارد.

سهم دانشگاه ها در کابینه یازدهم
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات