خطرناک ترین کرم صدپای جهان به نام" لونومیا اوبلیکوا" (Lonomia obliqua) در جنگل های آمریکای جنوبی زندگی می کند. این جانور کوچک مسئول مرگ چندین نفر در سال محسوب می شود.

خطرناک ترین کرم صدپای جهان به نام" لونومیا اوبلیکوا" ( Lonomia obliqua ) در جنگل های آمریکای جنوبی زندگی می کند. این جانور کوچک مسئول مرگ چندین نفر در سال محسوب می شود.

لونومیا روی پوست درختان مخفی می شود و اگر به درختی در برزیل و یا دیگر کشورهای آمریکا جنوبی تکیه دهید، ممکن است توسط آن مسموم شوید. زهر لومونیا می تواند موجب خونریزی شدید، تحلیل غشای گلبول های قرمز (همولیز) و حتی مرگ شود.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات