در پنجمین نشست شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور ربیعی برگزار شد، بر تشکیل کمیسیون های بیمه و اشتغال تاکید شد و وزیر کار دستوراتی نیز برای معاونت ها صادر کرد.

به گزارش افکارنیوز ، علی ربیعی در پنجمین نشست شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تخصصی شدن جلسات شورای معاونین این وزارتخانه مبتنی بر نیازهای کمیسیون های دولت تاکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تشکیل کمیسیون های مختلف از قبیل بیمه و اشتغال را در راستای کمیسیون های دولت مورد تاکید قرار داد و تشکیل شورای عالی رفاه اجتماعی، شورای عالی بیمه، تشکیل شورای عالی سالمندان و تقویت شورای عالی اشتغال با توجه به وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور مطرح شد.

همچنین اصلاح چارت سازمانی، تغییر ساختار و طرح دورکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور کار این نشست قرار داشت و پس از بحث و تبادل نظر مصوبات این نشست به شرح زیر مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

کار کارشناسی در خصوص تغییر ساختار سازمانی با توجه به پیشنهادات ارائه شده برای معاونت ها از طریق مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد، ضمن ارسال پیشنهادات جهت معاونت ها، ظرف مدت دو هفته با دعوت از معاونت ها برای تشکیل جلسه کمیته کارشناسی اتخاذ تصمیم انجام خواهد شد.

مراکز و سازمان های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشابه کارگروه های یاد شده را در سازمان های تابعه تشکیل داده و نظرات کارشناسی خود را به مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهند کرد.

در خصوص طرح دورکاری بر اساس اسناد بالادستی و سیاست های جدید در دولت تدبیر و امید و نیز بر اساس قوانین و مقررات، مشاغل قابل دورکاری ظرف مدت یکماه از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص خواهد شد. همچنین هر یک از معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای این طرح بر اساس تشخیص خود عمل خواهند کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات