مدیرکل منابع طبیعی لرستان:

لرستان خبر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: منابع طبیعی نمی تواند مانع اجرای این پروژهها شود اما در اجرای پروژههای عمرانی باید تعادل رعایت شود.

به گزارش لرستان خبر، مهرداد بهاروندی عصر امروز در نخستین همایش ملی ایده‌‏های نوین در کشاورزی پایدار اظهار داشت: منابع طبیعی سرمایه های ملی و حیاتی هستند که صیانت از آنها بر همگان واجب است.

 

وی افزود: عوامل انسانی از جمله عوامل مهم تهدیدکننده منابع طبیعی است که عامل انسانی به همراه عامل دامی روند تخریبی شدیدی را نسبت به این منابع به ویژه منابع طبیعی زاگرس وارد کرده است.

 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان عنوان کرد: تهیه سوخت توسط روستاییان، اجرای پروژههای عمرانی، سهل‌انگاری انسان‌ها در وقوع 90 درصد از آتش سوزیهای منابع طبیعی و ساخت و سازها از جمله عوامل دخیل در این تخریب هستند.

 

وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه عمرانی در منابع طبیعی خطرناکتر از عدم اجرای آن است، تصریح کرد: منابع طبیعی نمی تواند مانع اجرای این پروژهها شود اما در اجرای پروژههای عمرانی باید تعادل رعایت شود.

 

بهاروندی ضمن تأکید بر اینکه سازمان نظام جنگلها اید با اقتدار باشد، بیان کرد: در جایی که منابع طبیعی نتوانسته به موفقیت دست یابد به دلیل عملی نشدن مصوبات مجلس است.

 

وی با اشاره به اینکه همواره منابع طبیعی قربانی دیگر بخشها می شوند، خاطرنشان کرد: باید در برنامهریزی کلان کشوری دیدگاه از بخشی به فرابخشی تغییر کند در غیر این صورت نتیجهای حاصل نمی شود.

 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با اشاره به اینکه نزدیک 17 درصد تولیدات ناخالص بخش کشاورزی مرتبط با منابع طبیعی است، گفت: با وجود اینکه بخش صنعت موفق عمل نکرده است اما سیر عمده منابع نفتی به سوی صنعت قرار دارد.

 

وی به پایین بودن نرخ اشتغالزایی در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: منابع طبیعی در رأس هرم اشتغالزایی قرار دارد.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات