مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح بند (۶) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات» اعلام کرد: حذف شرط بینایی در قانون انتخابات مجلس فاقد اشکال است.

به گزارش افکارنیوز ، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح بند (۶) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات» اعلام کرد: قانون گذار در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای انتخاب‎شوندگان در زمان ثبت‎نام شرایطی را مقرر کرده است که از جمله این شرایط بر اساس بند «۶» ماده مذکور «داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی» است.

شرط مذکور سبب شده است تا بسیاری از نابینایان که داری سایر شرایط مقرر در ماده (۲۸) هستند از این حق محروم شده و نتوانند نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند، بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح بند مذکور و حذف شرط «بینایی» ارائه کرده‎اند که در ادامه مورد بررسی قرار می‎گیرد.

بررسی طرح

مطابق ماده واحده پیشنهادی شرط «بینایی» از بند «۶» ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس که ناظر بر شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، حذف می شود.

مطابق بند «۶» ماده (۲۸) «سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی» یکی از شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

همچنین مطابق طرح پیشنهادی تبصره ای مبنی بر اینکه «جانبازان و معلولان مشمول این بند که از تجهیزات مکمل و رافع محدودیت نابینایی استفاده می کنند نباید از ناحیه دست نقص عضو داشته باشند» به ذیل بند «۶» ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود. حال به بررسی طرح پیشنهادی می پردازیم:

الف) حذف شرط «بینایی» از بند «۶» ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در خصوص حذف شرط «بینایی» از شرایط نمایندگی نکات ذیل به نظر می رسد:

۱ اگرچه نمایندگی مجلس شورای اسلامی یکی از مشاغل نیازمند توانایی بالای جسمانی، روانی، تحصیلی و غیره است و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به درستی شرایطی را برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته است، اما نمایندگی مجلس در مجموع یک شغل فکری و به عبارتی نرم‎افزاری تلقی شده و بیشتر از آنکه نیازمند فعالیت‎های جسمانی باشد به اندیشه‎ورزی و تأمل نیازمند است، بنابراین برخی از شرایط جسمی مصوب در قانون برای احراز شرایط نمایندگی قابل اصلاح و بازبینی است.

به نظر می‎رسد داشتن بینایی یکی از این شرایط است که می تواند با در نظر گرفتن پاره ای از دلایل مورد اصلاح قرار گیرد و ذیلاً به پاره‎ای از دلایل مذکور اشاره می‎شود:

اتکا به مردم سالاری دینی و آرای عمومی براساس اصل ششم قانون اساسی که جزو اصول بنیادین در حکومت‎ جمهوری اسلامی ایران است، بیانگر آن است که مردم مختار هستند افراد مورد اعتماد خود را اگرچه از نعمت بینایی محروم باشند، به نمایندگی برگزینند. بنابراین این حق مردم است که با توجه به جمیع مراتب و خصوصیات اشخاص، نمایندگان خود را برگزینند.

نابینایان افرادی ناتوان نیستند، زیرا بسیاری از نابینایان در مراکز علمی و پژوهشی به مطالعه و تدریس مشغول بوده و ورزش حرفه‎ای انجام می‎دهند و کارهای مربوط به خود را به تنهایی انجام‎ می‎دهند و به نظر می‎رسد استفاده از ابزارآلات کمکی و یک نفر ملازم در کنار نماینده نابینا جهت قرائت طرح‎ها و لوایح فاقد خط بریل و سایر امور مربوطه، به طور نسبی این نقیصه را جبران می کند.

در این خصوص لازم به ذکر است که افراد نابینا سوابق درخشانی در نمایندگی مجالس در دنیا داشته اند و این مسئله می تواند نشانگر توانایی افراد نابینا جهت تصدی سمت نمایندگی باشد.

اگرچه بینایی یکی از حواس انسانی است که نقش اساسی در درک عمیق از دنیای بیرون دارد و چشم مهمترین راه ورود اطلاعات به ذهن است، اما ملزومات نمایندگی بیشتر اندیشه ورزی و تحلیل و نیز درک صحیح از مسائل است تا صرف توانایی دیدن، همچنین براساس تحقیقات انجام گرفته در خصوص نابینایان، این افراد از توانایی شنیداری و تمرکز بالاتری نسبت به افراد بینا برخوردارند و همین امر باعث شده برخی از افراد نابینا دارای استعدادهای خارق العاده ای باشند.

بر اساس بند «۹» اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‎های مادی و معنوی است.

با این بیان حذف شرط بینایی برای انتخاب‎شوندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی می تواند در جهت رفع تبعیضات ناروا قابل تطبیق ‎باشد.

۲. دلایل فوق الذکر هرچند می تواند بیانگر توانایی ضمنی افراد فاقد نعمت بینایی در تصدی سمت نماینگی باشد، بنابراین بدون تردید در روند انجام وظایف نمایندگی که صرفاً محدود به اظهارنظر و اتخاذ رأی نسبت به طرح ها و لوایح نیست، دارا بودن نعمت بینایی در انجام بهتر برخی از وظایف نمایندگی می تواند به نحو بسزایی مؤثر باشد، بنابراین در صورتی که فرد نابینا به عنوان نماینده انتخاب شود لازم است سازوکار و ابزارهای لازم به منظور ایفای کامل وظایف نمایندگی توسط وی پیش بینی شود.

ب) تبصره الحاقی به بند «۶» ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در خصوص تبصره پیشنهادی الحاقی نکات ذیل وجود دارد:

۱. مطابق این تبصره جانبازان و معلولان مشمول این بند که از تجهیزات مکمل و رافع محدودیت نابینایی استفاده می کنند نباید از ناحیه دست نقص عضو داشته باشند. نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که آیا در صورتی که شخص نابینا از چنین تجهیزاتی استفاده ننماید مشمول این محدودیت (فقدان نقص عضو از ناحیه دست) نمی شود؟ به نظر می رسد تبصره مذکور از این جهت واجد ابهام است.

۲. مسئله دیگری که در خصوص این تبصره وجود دارد این است که «نقص عضو از ناحیه دست» می تواند شامل هرگونه نقصی در دست از نقص کامل تا نقص جزئی باشد، بنابراین با توجه به اینکه به نظر نمی رسد هرگونه نقصی در دست مد نظر طراحان بوده است و تنها نقصی مد نظر بوده است که مانع استفاده از خط بریل باشد، باید این نکته نیز مد نظر قرار بگیرد. همچنین این ابهام نیز وجود دارد که وجود نقص باید در هر دو دست باشد یا نقص در یک دست نیز مشمول این تبصره می شود؟

۳. علاوه بر نکات فوق، امروزه به منظور سهولت و امکان مطالعه متون توسط افراد نابینا نرم افزارهایی طراحی شده است که با تبدیل متن به صوت این امکان را به اشخاص نابینا می دهد که بدون نیاز به استفاده از خط بریل، نسبت به مفاد متون از طریق صوت اطلاع پیدا کنند، بنابراین به نظر می رسد ضرورت چندانی نسبت به ذکر تبصره الحاقی نباشد.

نتیجه‎گیری

با توجه به آنچه بیان شد به نظر می رسد افراد نابینا نیز در صورت انتخاب توسط مردم و با در نظر گرفتن توانایی‎های خاصشان از جمله تمرکز بالا، شنوایی قوی‎تر و غیره که بر اساس تحقیقات علمی ثابت شده است و همچنین با توجه به اینکه اصولاً نمایندگی یک شغل فکری و به عبارتی نرم‎افزاری تلقی شده و بیشتر از آنکه نیازمند فعالیت‎های جسمانی باشد به اندیشه‎ورزی و تأمل نیازمند است و افراد فاقد بینایی اصولاً در این موارد واجد توانایی های لازم هستند، به نظر می‎رسد حذف شرط «بینایی» در قالب اصلاح بند «۶» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی) و صدور مجوز ورود این قشر به عرضه انتخابات فاقد اشکال ‎باشد.

هر چند همان گونه که متذکر شدیم وظایف نمایندگی گسترده بوده و در مواردی وجود شرط «بینایی» در انجام این وظایف نظیر وظایف نظارتی مثل تحقیق و تفحص و یا بررسی پیشنهادهایی که فی المجلس طرح و توزیع می شود، ضرورت بیشتری می یابد که در این موارد لزوم پیش بینی برخی سازوکارها و ابزارآلاتی نظیر اجازه همراه داشتن ملازم و یا تبدیل برخی اسناد به صورت خط بریل وجود دارد که باید در قالب اصلاح آیین نامه داخلی به آنها پرداخته شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات