استهلال

  • دفتر امام جمعه بروجرد خبرداد

    لرستان خبر: دفتر امام جمعه بروجرد اعلام کرد :ستاد استهلال رویت ماه شوال از امروز یکشنبه در این شهر تشکیل شده است.

  • عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: پیش بینی کارشناسان رؤیت هلال این است که احتمال ضعیفی وجود دارد که روز چهارشنبه هلال ماه شوال دیده شود، بنابراین ما انتظار داریم که عید فطر روز جمعه باشد.