اسطوخودوس

  • روزهای پاییز و زمستان که" نور خورشید" مانند تابستان مستقیم و شدید نیست می توانید از" عصاره اسطوخودوس" به عنوان ضد آفتاب استفاده کنید.