تصاویر حاج اقا احمد خمینی

  • قدیری ابیانه در سایت شخصی خود منتشر کرد:

    قدیری ابیانه در سایت شخصی خود با انتشار خاطره‌ای از حاج احمد آقا نوشت: حاج احمدآقا با اشاره به سیاست‌ها و عملکرد آیت‌الله هاشمی گفت: «من تعجب می‌کنم چرا کسی جلوی او نمی‌ایستد، اعتراض نمی‌کند و این سیاست‌ها را متوقف نمی‌کند.»