جک

 • روزنامه جمهوری اسلامی در ستون «جهت اطلاع» خود توصیه هایی به جک استراو کرد.

 • دبیر​ جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز گفت: جک استراو همانند مستشاران قبلی انگلیسی سابقه خیانت به ملت ایران را در کارنامه خود دارد و همواره در کتاب های خود ملت ایران را تحقیر کرده است.

 • مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی گفت: جک استراو در سفر خود به تهران با خبرنگاران داخلی نشست خبری خواهد داشت که این نشست بعداز ظهر روز چهارشنبه برگزار می شود.

 • یک عضو هیأت رئیسه مجلس گفت که برای سفر جک استراو و هیأت پارلمانی انگلیس به ایران شروطی تعیین شده است و به آنها ابلاغ شده که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند.

 • برخی از اعضای جریان فتنه در محافل درونی خود گفته اند جک استراو می تواند و باید نقش «پیمانکار ایران» در مذاکرات هسته ای را بر عهده بگیرد.

 • منصوری

  رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس گفت: زمان دقیق سفر هیئت انگلیسی به ایران با رایزنی کاردار ایران در انگلیس با طرف انگلیسی مشخص می شود.

 • رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس از سفر هیات پارلمانی انگلیس به ریاست جک استراو در دی ماه به تهران خبر داد.

 • رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در مجلس از قطعی شدن سفر وزیر خارجه پیشین انگلیس به ایران در نیمه دی ماه خبر داد.

 • حقیقت پور:

  نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: سفر' جک استراو' به ایران لغو شد.