خاطرات هاشمی

  • در این فراز از خاطرات، قضایای فیضیه (شهادت سید یونس رودباری، غارت حجره­های طلاب و پرت کردن آنان از پشت بام مدرسه و...) در قالب طنز، مورد تردید قرار گرفته و ابراز احساسات مردمی در مورد این واقعه «مرثیه­سازی» نامیده شده که در مجالس عمومی مایه اشک و روضه­خوانی است و در مجالس خصوصی، مایه تفریح و خنده!