خانوار شهری

  • قائم مقام کمیته امداد استان لرستان خبر داد

    لرستان خبر: قائم مقام کمیته امداد استان لرستان گفت: با تاکید بر اینکه حامیان طرح اکرام ایتام با تاسی از سیره ائمه معصومین(ع) در خصوص توجه به یتیم و یتیم نوازی پا به عرصه حمایت از این ایتام می‌پردازند، تصریح کرد: طرح اکرام یکی از موفقترین طرح‌های امداد محسوب می‌شود. در استان لرستان 8 هزار و 400 یتیم وجود دارد که همگی آنان تحت سرپرستی حامیان بومی و غیر بومی قرار دارند.

  • از مجموع هزینه ۱۶ میلیونی خانوارهای شهری در سال ۹۱ نزدیک به یک میلیون تومان به مسکن اختصاص دارد.

  • مرکز آمار خبر داد

    اگرچه با افزایش ۲۳.۸ درصدی درآمد سالانه خانوارهای شهری هزینه و درآمد آن ها تراز می شود اما با وجود رشد ۲۷ درصدی درآمد در خانوارهای روستایی میزان هزینه سالانه از درآمد آنها بیشتر است.

  • مرکز آمار ایران اعلام کرد:

    در حالی که نرخ تورم در فروردین ماه ۹۲ با کاهش ۱.۷ درصدی نسبت به ماه قبل به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته بود این نرخ باری دیگر با افزایش ۱.۲ درصدی از مرز ۳۰ درصد عبور و به ۳۱ درصد افزایش یافت.