رسول منتجب نیا

  • قائم مقام حزب اعتماد ملی در حالی از شروع فعالیت های رسمی حزب متبوع خود خبر داد و گفت کنگره این حزب برگزار خواهد شد که حق شناس تاکید کرد دفتر حزب اعتماد ملی همچنان پلمب است.