مال

  • وکیل مدافع متهم اصلی فساد بزرگ مالی ضمن تشریح آخرین وضعیت رد مال مه آفرید امیرخسروی دراین پرونده گفت: قوه قضاییه درسه مرحله مزایده اموال موکلش موفق به فروش تنها ۱۰ میلیارد تومان از اموال وی شده است.

  • ایرانمنش

    مدیرعامل باشگاه مس کرمان گفت: «باید تاکید کنم با آرش برهانی نیز هیچ صحبتی نکردیم. »

  • نابغه اردبیلی قرارداد ندارد

    پدر این فوتبالیست خردسال به خبرنگار مصاحبه گیرنده گفت که پسرش با هیچ باشگاهی قرارداد نبسته است