پخت نان

  • نمونه ای از اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی؛

    اقتصاد مقاومتی فرصت مناسبی تا اقشار مختلف مردم بتوانند با استفاده از کمترین امکانات بیشترین بهره وری را برای تامین معیشت و ارتقا اقتصادی جامعه را داشته باشند،زنان لرستانی در این خصوص با تهیه نان محلی(ساجی) ،اقتصاد خانواده خود را مقاوم کرده اند.