آخرین توصیه رهبر انقلاب به آیت الله حکیم

  • رهبر انقلاب در توصیه به آیت‌الله حکیم که مبادا از آمریکا ستیزی دست بردارید دلیل ادامه سیاست راهبردی انقلاب را نیز فرمودند: می‌دانی این اطمینان خاطر ما از چیست؟ ما توکلمان به خدا زیاد است. همین به ما آرامش و شجاعت می‌دهد که در مقابل آمریکا از استقلال این مردم دفاع کنیم .»