ابوموسی

  • یک فروند لنج باری به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و آبگرفتگی در آب های ابوموسی غرق شد اما همه هفت سرنشین آن نجات پیدا کردند.