جوانان ایرانی در سوریه

  • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قاعدتا مستشاران باتجربه ما برای ارائه عملکرد بهتر در مناطق جنگی سوریه، نیازمند همراهانی هستند و حضور جوانان مدافع حرم نیز در همین راستا باید تعریف شود.