رضایتنامه

  • سرمربی تیم فولاد خوزستان برای دریافت رضایتنامه مهاجم پرسپولیس با محمد رویانیان گفت وگو کرد.

  • فتح الله زاده:

    شاید قاضی با این تهدید به خواسته اش رسیده باشد و بتواند جلوی سیل مهاجمان تازه وارد به استقلال از جمله رضا عنایتی و آرش افشین را بگیرد.