رکود ساخت و ساز

  • دستمزد ناچیز کارگران در غوغای فیش‌های نجومی

    بیش از ۷۰۰۰ کارگر ساختمانی در بروجرد این روزها با بحران معیشتی جدی در اثر رکود در روند ساخت‌وسازها مواجه هستند و در کنار دیگر کارگران بیکار شده از صنایع این شهرستان در جست‌وجوی درآمدی بخورونمیر هستند.