شهرهای

  • رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد

    لرستان خبر: رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در جریان فاز اول سرشماری افراد ساکن در سکونت گاههای غیر رسمی و حاشیه نشین استان، امکان برنامه ریزی بهتر برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این مناطق به منظور ارتقای سلامت اجتماعی و همگانی فراهم می شود.

  • متخصصان چشم پزشکی در آمریکا هشدار دادند ساکنان شهرهای بزرگ که در معرض حجم بالایی از آلودگی هوا هستند بیشتر به سندرم خشکی چشم مبتلا می شوند.

  • معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شیوه نامه جدیدی برای تولید و تامین مسکن متقاضیان بدون مسکن در شهرهای جدید تنظیم شده است که به زودی ابلاغ و اجرایی می شود.