شکارچی موصل

  • یک منبع محلی در استان نینوای اعلام کرد فردی که به "شکارچی موصل" مشهور شده است در چهار محله شهر اعلام موجودیت کرده است. ظهور این تک تیرانداز در چارچوب خیزش مردم موصل برای رهایی از چنگ داعش مورد توجه قرار گرفته است.