عارضه

  • سلامت>  آموزش- همشهری آنلاین – زهره بانی: ایجاد شدن جوش یا آکنه روی پوست صورت، بازوها، پشت و ران ها طبیعی است اما جوش کف سر پدیده ای کمیاب محسوب می شود

  • اغلب ما چهره افرادی را که از قبل می شناسیم، به راحتی تشخیص می دهیم، اما افرادی وجود دارند که نمی تواند چهره دیگران را حتی کسانی را که قبلا با آن ها مکالمه رودرو داشته اند، به یاد آورند.