لرستان خبر سفیر کوبا در ایران

  • در نشست خبری سفیر کوبا اعلام شد؛

    فیر کوبا در نشست سفرای عضو گروه آلبا که دیروز در تهران برگزار شد تصریح کرد علی رغم برقراری روابط دیپلماتیک بین کوبا وآمریکا، تحریم‌ها علیه کشورش لغو نشده و واشنگتن همچنان به دنبال براندازی حکومت کوبا است.