مقتول

  • مرد جنایتکار که برای انتقام از افسر پرونده اش او را با طرح نقشه ای به خانه شان کشانده و با همدستی همسر و دوستش به قتل رسانده بود در دادگاه کیفری پای میز محاکمه قرار گرفت.

  • جوانی که متهم است دوستش را ۹سال ونیم قبل به قتل رسانده به زودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.

  • رییس پلیس آگاهی خوزستان از دستگیری زنی خبر داد که با همدستی مردی که با وی در ارتباط بود، نقشه شیطانی قتل همسرش را کشید و با ضربات متعدد تیشه، او را به قتل رساند.

  • دو پسر نوجوان که پس از قتل مربی بدنسازی از خانه او سرقت کرده بودند به زودی در دادگاه کیفری محاکمه می شوند.