یحیی پورمظاهری

  • خاطره‌ای از شهید یحیی پور مظاهری

    در جزیره مجنون بودیم. هواپیمای دشمن از دور دیده می شد. یحیی با دست به بچه ها اشاره کرد تا روی زمین بخوابند. همگی دراز کشیدند، هواپیما با موشک و بمب منطقه را زیر و رو کرد.