8 سال دفاع مقدس

  • جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس بالاخره برگزار شد

    اغلب برنامه هایی که مسئولین ادارات و سازمان های مختلف در این جلسه عنوان نمودند برنامه هایی تکراری و فاقد محتوا بود که نشانی از هیچ گونه تامل و تفکر و برنامه ریزی صحیح با توجه به وضعیت موجود کشور و منطقه ندارد.