• ابوسلمه به فکر می‏ افتد که خلافت را به آل علی (ع) منتقل کند، نامه ای به مدینه می‏ فرستد، ولی امام صادق (ع) فوق العاده بی‏ اعتنایی می‏ کند، حتی نامه‏ اش را نمی‏ خواند، جلوی چراغ می‏ گیرد و می‏ سوزاند، می‏ گوید: جواب این نامه همین است.

    ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ ۰۸:۳۰
جستجو پیشرفته