روسیه کدام مناطق سوریه را بمباران می کند

  • زلزله در سرزمین تروریست ها؛

    در استان ادلب و حومه این شهر گروه تروریستی جیش الفتح قرار گرفته است. شدت عملیات روسیه در استان ادلب و حومه آن به صورت بسیار زیادی مؤثر واقع گشته که نیروهای تروریستی مستقر در این منطقه یک حالت از هم پاشیده و گسسته را برای مواضع خود انتخاب کرده‌اند.