شفق

  • دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: مرکز معتادان شفق به طور کلی تعطیل شده است و کارشناسان وزارت بهداشت قرار شده تا هفته آینده طی بازدید از مرکز، شاخص ها و معیارهای کارشناسی را اعلام کنند.

  • با توجه به عدم صدور تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کمپ شفق، این کمپ از روز آینده (دوشنبه) تا زمان اخذ تأییدیه وزارت بهداشت تعطیل می شود.

  • دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران تعطیلی کمپ شفق را به دلیل پای کار نیامدن وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: ما با هیچ کس تعارف نداریم ولی معتاد یک بیمار است و متولی رسیدگی به بیماران وزارت بهداشت است.