فرستادن

  • لبنان یکی از زمین های مهم جدال ایران و عربستان است و دکتر رکن آبادی، به عنوان کسی که تا ۲ سال پیش سفیر ایران در لبنان بود، یک گنج اطلاعاتی کم نظیر در عرصه لبنان و حوزه های مرتبط با آن مانند سوریه، حزب الله، گروه های فلسطینی و ... بود. حتی یک بار هم یک تروریست سعودی کوشید سفیر ایران در لبنان را ترور کند که ناکام ماند.