معاون حمل و نقل

  • معاون حمل و نقل سازمان راهداری کشور:

    لرستان خبر: معاون حمل و نقل راهداری کشور گفت: خوشبختانه اعتبارات حمل و نقل و پلیس راه، قرارگاه پلیس راه و "آی تی اس" نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است و همچنین در حوزه اعتبارات راه های استان از 31 میلیارد تومان سال 91 به 48 میلیارد افزایش پیدا کرده است.

  • عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: طرح جایگزینی بلیت های مبلغ دار به جای بیلت های مدت دار مترو در کمیسیون عمران و حمل و نقل تدوین شده و به زودی برای تصویب به صحن شورا ارائه می شود.