پولشویی، تحصیل مال نامشروع و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، از مهم ترین اتهامات دو متهم اصلی پرونده تأسیس غیرقانونی بانک آریا است.

در بخش جدیدی از رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی به مدیریت مه آفرید امیرخسروی، دادگاه انقلاب تهران از روز سه شنبه گذشته ۳۱ اردیبهشت ماه، وارد رسیدگی به پرونده تأسیس غیرقانونی بانک آریا کرده است.

در این بخش، تاکنون برای حدود ۲۷ متهم کیفرخواست صادر شده که مه آفرید امیرخسروی یکی از معروف ترین متهمان این بخش است؛ این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی می شود و قاضی احمدزاده محاکمه متهمان را برعهده گرفته است.

از آنجا که مدیران گروه آریا بخشی از پول های به دست آورده از فعالیت های اقتصادی غیرقانونی خود را برای تأسیس بانک آریاد هدایت کرده و در این بین با ظاهرسازی، تعدادی از اعضای خانواده و کارکنان زیرمجموعه خود را به عنوان اعضای هیئت مدیره و پذیره نویسان این بانک معرفی کردند، می شد پیش بینی کرد که اتهام متهمان اصلی این پرونده پولشویی باشد.

در حال حاضر، مه آفرید امیرخسروی که پیش از این از سوی همین شعبه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی الارض به اعدام و به اتهام پولشویی به ردّ مال و جزای نقدی به میزان یک چهارم مبلغ ۲۵ هزار میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ ریال محکوم و محکومیت وی در دیوان عالی کشور، قطعی شده بود، در پرونده تأسیس بانک آریا با اتهاماتی مانند مشارکت در پولشویی، مشارکت در عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار روبه رو است.

متهم ردیف دوم این پرونده هم با اتهاماتی مانند معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و اوراق بهادار روبه رو است.

قاضی احمدزاده بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه که به طور کامل و در دو نوبت صبح و عصر به قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان اختصاص یافت، به علت حجم زیاد کار، ادامه رسیدگی به این پرونده را به آینده موکول کرد؛ برخی اخبار حاکی از این است که از حدود یک ماه آینده رسیدگی به این پرونده ادامه می یابد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات