عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع از افت ۲ متری سطح آب زیرزمینی در بیش از ۷۰ دشت اصلی کشور خبر داد.

  محمد درویش با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر میزان افت آب زیر زمینی در این ۷۰ دشت که مساحت آن حدود ۱۰۰ میلیون هکتار است به بیش از دو متر رسیده و از این نظر این دشتها در شرایط هشدار هستند و به سمت بحران پیش می روند.

به گفته وی، بحرانی که در حال حاضر در دریاچه ارومیه ایجاد شده است در ناشی از افت ۲۸ تا ۳۰ سانتیمتری سطح آب زیرزمینی تنها در ۳۹۰ هزار هکتار از مساحت زمین های اطراف این دریاچه است لذا بحران ناشی از افت دو متری سطح اب زیرزمینی در حدود ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور غیر قابل تصور است.

درویش با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد اظهار داشت: در حال حاضر علاوه بر ارومیه و هامون و بختگان چه بسیار دریاچه های بزرگتری که در زیر زمین خشک شده اند.

این استاد دانشگاه با انتقاد بر اصرار مسئولان بر رسیدن به خودکفایی در زمینه محصولات غذایی تصریح کرد: این خودکفایی با روش های غیر اصولی کشاورزی به قیمت نابودی بخش عظیمی از منابع طبیعی کشورتمام شده است در حالیکه با بررسی الگو های پیشرفت در کشوری مانند ژاپن مشاهده می شود که این کشور هرگز در مواد غذایی به خودکفایی نرسیده اما از طریق افزایش درآمد سرانه پایدار یکی از قدرتمند ترین و ثروتمند ترین کشور های جهان است.

به اعتقاد وی، در حال حاضر مهمترین معضل محیط زیست کشور عدم توزیع عادلانه پول در بخش های مختلف مدیریت زمین است که متناسب با اهمیت و نوع زمین توزیع نمی شود بلکه تنها بر اساس لابی های پر قدرت این تقسیم اتفاق می افتد برای همین است که به جای بهبود راندمان آبیاری، کاهش پرت مواد غذایی و یا ارتقا سیستمهای کشاورزی مدام برای جبران کاستی ها از منابع طبیعی مایه می گذاریم و در تمام زمینه ها با بحران موجه هستیم لذا انتظار میرود دولت آینده این کاستی ها را با استفاده از راهکار های متخصصان جبران کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات