در بهار سال ۱۳۹۱ خانوارهای ایرانی در مجموع حدود چهار هزار میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه های سفرهای داخلی خود کردند.

  مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان" نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار ۱۳۹۱" اعلام کرده است که در بهار سال قبل خانوارهای ایرانی که به سفر رفتند در مجموع ۳۹ هزار و ۸۰۷ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال صرف هزینه های سفر خود کردند.

از کل هزینه های فوق شش هزار ۶۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال مربوط به هزینه سفرهای بدون اقامت شبانه و ۳۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال نیز مربوط به هزینه سفرهای با اقامت شبانه بوده است.

از کل هزینه سفرهای داخلی خانوارهای ایرانی در بهار ۱۳۹۱ بیشترین سهم به ترتیب مربوط به هزینه های حمل و نقل (۲۴ درصد) ، خوراکی و دخانی (۲۰ درصد) و درمانی (۱۸ درصد) بوده است. در واقع حدود ۶۲ درصد از کل هزینه های مربوط به سفرهای داخلی خانوارهای ایرانی مربوط به این سه بخش می شود.

همچنین هزینه های خرید کالا و لوازم (۱۲ درصد) ، خرید سوغاتی (۱۱ درصد) ، اقامت (۷ درصد) ، سایر هزینه های سفر (۳ درصد) ، تور و گشت (سه درصد) و فرهنگی، تفریحی و ورزشی (دو درصد) رده های بعدی قرار گرفتند.از سوی دیگر در بهار ۱۳۹۱ آن دسته از خانوارهای ایرانی که به سفر خارجی رفتند نیز در مجموع ۱۲ هزار و ۵۷۹ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال خرج سفر خود کردند.

از کل هزینه سفرهای خارجی خانوارهای ایرانی در بهار ۱۳۹۱ بیشترین سهم به ترتیب مربوط به هزینه های تور و گشت (۵۳ درصد) ، خرید سوغاتی (۱۸ درصد) و درمانی (شش درصد) بوده است. در واقع حدود ۷۷ درصد از کل هزینه های مربوط به سفرهای خارجی خانوارهای ایرانی مربوط به این سه بخش می شود.

همچنین هزینه های سایر هزینه ها (شش درصد) ، حمل و نقل (پنج درصد) ، خرید کالا و لوازم (سه درصد) ، ویزا و عوارض خروج از کشور (۳ درصد) ، اقامت (سه درصد) ، خوراکی و دخانی (دو درصد) و فرهنگی، تفریحی و ورزشی (یک درصد) رده های بعدی قرار گرفتند.

با توجه به این که عمده سفرهای انجام شده در فصل بهار مربوط به سفرهای نوروزی و تعطیلات آغاز سال می شود می توان این طور نتیجه گرفت که مجموع هزینه های فوق که بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد ریال می شود مربوط به هزینه سفرهای نوروزی خانوارهای ایرانی است. باید در سال جاری با توجه به افزایش قیمت ها در حوزه های مختلف خانوارهای ایرانی چه مبلغی را صرف هزینه سفرهای داخلی و خارجی خود می کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات