سفید پوشی که خادمی دو کاره برای زائران حرمین شریفین به حساب می آید هم طبابت می کند و هم لباس عوامل توزیع غذا را به تن کرده و مشغول کشیدن غذا برای زائران حرم نبوی می شود.

به گزارش افکارنیوز ، مدیران کاروان های مستقر در اقامتگاه، او را آقای دکتر خطاب می کنند؛ آقای دکتری که لباس عوامل توزیع غذا را به تن کرده و مشغول کشیدن غذا برای زائران حرم نبوی است. وقتی درباره اش جستجو می کنی، می گویند او واقعاً دکتر است. با دکتر بیشتر آشنا می شوم. منصور معمارزاده، پزشک دامغانی که در مرکز سوء مصرف مواد مخدر در دامغان فعالیت می کند، پزشک مجموعه ای است که سه کاروان زائر ایرانی از استان های تهران و البرز در آن اسکان یافته اند.

گفت وگو با دکتر معمار زاده در حالی انجام می شود که در حین کشیدن غذا برای زائران است. او در عین حال، پزشک این مجموعه نیز است و در اقامتگاه زائران کشورمان مطب دارد اما هم ظهر و هم شب در زمان توزیع غذا، به ماموریت کشیدن غذا هم مشغول می شود.

آقای معمارزاده؛ آیا این یک قاعده و وظیفه است که پزشکان مستقر در اقامتگاه های زائران ایرانی، به امر توزیع غذا هم اشتغال داشته باشند؟

معمارزاده: خیر، این ماموریتی است که خودم برای خود تعریف کرده ام. البته پزشکان مجموعه ها موظف به نظارت به امور بهداشتی زائران و اقامتگاه های آنها هستند. نظارت بر مسائل بهداشتی امور تغذیه نیز یکی از این ماموریت ها است. در زمان توزیع غذا بین زائران هم بالای سر کار هستم و هم به فرآیند توزیع غذا نظارت می کنم تا بهداشت در حد قابل قبولی رعایت شود.

به هر حال وقتی زائران بیمار می شوند به مطب شما مراجعه می کنند و وقتی به غذاخوری می آیند شما را در حال کشیدن غذا می ‎بینند. تا به حال پیش آمده که در این زمینه سئوال کنند؟

معمارزاده: بله، در یکی از کاروان ها یکی از همکاران که پزشک متخصص بیهوشی است و به عنوان زائر به حج مشرف شده است، در این باره سئوال کرد. من هم گفتم که حضورم در جمع عوامل توزیع غذا بخاطر نظارت بر مسائل بهداشتی است. برایم سنگین است که بایستم و بر کار پر زحمت عوامل توزیع غذا نظارت کنم. بنابراین ترجیح می دهم هم در فعالیت آنها شرکت کنم و هم نظارتم را انجام دهم.

آقای دکتر؛ به هر حال کسوت حضرتعالی در ایران طوری است که ممکن است افراد باید با وقت قبلی به دیدارتان بیایند و یک سری مناسبات رعایت شود. اما نوع ماموریت ها و فعالیت هایی که در سرزمین نور برای خود برگزیده اید جدا از آن مناسبات به نظر می رسد. روابط انسانی و کاری در ایران و در سرزمین وحی چه فرقی دارد؟

معمارزاده: هر چند هم در ایران و هم در مدینه منوره برای خدا کار می کنیم اما کاری که در ایران صورت می گیرد انگیزه های مادی هم در خود دارد چون یک هدف از آن تامین معاش خانواده نیز است اما در اینجا ضمن اینکه کار برای خداست، انگیزه مادی در آن نیست و فکر و ذکر خادم زائران حرمین شریفین فقط این است که خدمتی کند و توشه ای برای خود ذخیره کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات