عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه نگاه اعضای شورا برای انتخاب رؤسای کمیسیون ها باید تخصصی و کارشناسی باشد نه سیاسی، گفت: فرم هایی بین اعضای شورا توزیع شده تا تمایل خود را برای حضور در ۳ کمیسیون بر اساس اولویت اعلام کنند.

به گزارش افکارنیوز ، محسن پیرهادی درباره انتخاب رؤسای کمیسیون های شورای شهر تهران، اظهار داشت: به طور قطع اعضای شورای شهر باید در انتخاب رؤسای کمیسیون های ۶ گانه شورای شهر، نگاه تخصصی را ملاک عمل قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر فکری اساسی برای اعمال نگاه کارشناسی و تخصصی در این زمینه داشته باشند، ادامه داد: با توجه به اینکه سیاستگذاری و تنظیم مقررات به عهده شورای شهر است باید نگاهی تخصصی و کارشناسی در این زمینه حاکم باشد.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که متناسب با تجربه، تحصیلات اعضا و اینکه فکر می کنند در چه حوزه ای تأثیرگذار خواهند بود، تقسیم بندی ها انجام شود هرچند هر عضو شورا باید نگاهی کلی و عمومی به حوزه های مختلف داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: فرم هایی بین اعضای شورا توزیع شده تا تمایل خود را برای حضور در ۳ کمیسیون بر اساس اولویت اعلام کنند، هیئت رئیسه تقسیم بندی را انجام می دهد و در نهایت از اعضا نظر خواهی خواهد شد. انتخاب رؤسا نیز توسط اعضای همان کمیسیون انجام می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات