مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در مرزهای غرب کشور با قاچاق داروهای حاوی پیش ساز تولید شیشه به شدت برخورد می شود به طوری که این امر موجب کمیابی مواد اولیه شیشه در بازار و افزایش قیمت آن شده است.

به گزارش افکارنیوز ، علیرضا اکبرشاهی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به اینکه پیش سازهای دخیل در ساخت شیشه کاربردی دو یا چندگانه در بخش های صنعتی، دارویی و بهداشتی دارند لذا کنترل شدید آن هزینه هایی را برای این بخش ها به همراه آورده است. به طوری که حتی افراد و مبادی مربوطه با کاربرد قانونی، به سختی و با محدودیت های فراوان و اخذ مجوزهای قانونی و سیر تشریفات اداری، قابلیت دسترسی به این مواد را دارند.

وی تصریح کرد: این بدان معنا نیست که قاچاقچیان دسترسی به پیش ساز شیشه نداشته باشند چرا که هم اکنون بسیاری از داروهای حاوی پیش ساز تولید شیشه در مقیاس انبوه توسط دشمنان نظام از مرزهای غربی کشور (عراق و ترکیه) وارد و در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرند.

مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: این موضوع با تمهیداتی که در مرزهای غربی کشور صورت پذیرفته کنترل شده و با قاچاق آن به شدت برخورد می شود به طوری که این امر باعث شده مواد اولیه شیشه در بازار تا حدودی کمیاب و قیمت آن افزایش یابد.

اکبرشاهی اظهار داشت: تولید و ورود مواد مخدر صنعتی جدید معضلی جهانی است و محدود به کشور ما نیست، به طوری که سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ گزارش کرده است بیش از ۶۰ کشور عضو از اقصی نقاط جهان تاکنون فعالیت هایی از این قبیل را گزارش کرده اند که این امر نشان دهنده جهانی بودن این معضل است.

وی گفت: در ابتدای امر، مواد روانگردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاه و مبادی گمرکی وارد کشور می شد که با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها، این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر یافته است.

اکبرشاهی ادامه داد: از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب می شود که بشدت در حال مقابله با این معضل هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر ما این است که با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و آموزش نیروهای مقابله ای در رابطه با پیش سازها، اعدام تعدادی از قاچاقچیان شیشه و تشدید سایر مجازات ها، کارگاه های صنعتی جمع آوری شده به طوری که تشدید این برخوردها باعث شد سرانه کشفیات شیشه از کارگاه ها کاهش یابد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات