اگر به مشکلات جامعه خود با نگاهی تیز بینانه تر بنگریم با افرادی مواجه می شویم که هنوز در اندر خم پاسخ گویی به سوالات ذهنشان به سر می برند، سوالاتی نظیر من چه کسی هستم… ؟

به گزارش افکارنیوز ، اگر سرخوردگی و عدم اعتماد جایگزین اعتماد شود و به جای تماس با مردم گوشه گیری و انزوا بر شخصیت فرد غالب شود و فرد به جای خود آگاهی و تشکیل هویت مثبت دچار ابهام در نفس خود شود هماهنگی و تعادل روانیش به هم خورده و با بحران هویت مواجه می شود.

آب روشن در خصوص هویت اظهار داشت: فاصله گرفتن جوامع از منابع هویت ساز و پتانسیل های سنتی و روی آوردن به شیوه های تفکر و زندگی جدید منجر شده که انسانها در هویت خود دچار شک و تردید و این اختلال در بازیابی هویت ناشی از نامشخص بودن و نبود قطعیت درباره هویت و موجودیت خویش است.

وی در خصوص هویت یابی ادامه داد: امروزه افراد به خاطر سبک زندگی و شیوه نگرششان مورد قضاوت قرار می گیرند، در واقع سبک و سیاق استفاده از کالاها بخصوص آن دسته از کالاهایی که ممتاز تلقی می شوند، یکی از نشانه های هویت یابی است.
بهتر است تبادل فکری و هم اندیشی با نسل جوان گسترش یابد تا خانواده ها هم به درک صحیح از شرایط و مشکلات درونی و بیرونی جوانانشان نایل شوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات