۳۶ سال زحمت بکش و سختی های زیاد را تحمل کن تا شاید در پیری عصای دست داشته باشی و حالا عصایم که نشده هیچ، مایه عذاب و رنجم شده، دیدن پرپر شدن گلی که با هزار سختی گلش کردی ولی امروز عذاب دنیا و آخرت است.

به گزارش افکارنیوز، از زخم و زبان ها خسته بود دیگر حتی حوصله خودش را هم نداشت؛ هر چیزی در کوچه و محله ناپدید می شد انگشت اتهامات به سمت علی می رفت، دیگر اعتبار و آبرویی در کوچه و محله نداشت…

روزها به خانه مردم می رود و کارهایشان را انجام می دهد چاره ای ندارد؛ باید یک جورایی شکمشان را سیر کند، با این سن و سال حالا باید خانه مردم را تمیز کند، تنها کارش اشک ریختن بود؛ اشک هایش همیشگی بودند و معرفت داشتند و در این روزها تنهایش نمی گذاشتند. همدم تنهایی اش بالش زیر سرش بود. «چطور به همه ثابت کنم فرزندم مجرم نیست، فقط بیمار است. به چه کسی بگویم وقتی چیزی در کوچه گم می شود کار علی نیست. »

این ها درد و دل های فریادگونه مادری دل شکسته است که پر پر شدن تنها پسرش دارد او را هم خشک می کند. علی ۱۵ سالی است که به دردی بی دوا دچار شده است.

«بعد از به دنیا آوردن چهار دختر و دعا، دکتر و درمان و التماس به خدا، بالاخره پسردار شد، همه زندگی و ثمره و عشقشان علی بود فقط کافی بود لب تر کند. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد» همه چیز برایش فراهم می شد کلمه نه در کار نبود، بچه دردانه خانه و عزیز دل مامان و بابا بود. »

«عدم تنبیه به حساب عزیز بودنش، محبت زیاد به خاطر یکی یک دانه بودنش، همگی را ما خودمان کردیم و حالا هم داریم چوبش را می خوریم. دخترانم همگی ازدواج کرده اند، اما هیچ کدام به دیدنمان نمی آیند. همه از ترس ربوده شدن اموال و بی آبرویی نزد شوهرانشان؛ دیدن مادرشان را به یک ساعت در ماه کافی دانستند، البته حق هم دارند گردنبند طلای نوه ام گم شد همه این موضوع را از چشم علی می دیدند، اما او زیر بار نمی رفت و خود را بی گناه می دانست، اما وقتی پرونده ات خراب باشد و لکه سیاهی در آن باشد به هیچ وجه نمی توانی پاکش کنی و باید همه زخم زبان ها را بشنوی. »

«شوهرم هم ۹ سالی است که رفیق نیمه راه شد و رفت، مردی با آبرو بود زمین و زمان برایش احترام قائل بودند و کل محله روی اسمش قسم می خوردند، اما همین که چوب بی آبرویی علی صدا داد کمرش شکست، دلی به غمگینی غم های دل های دنیا داشت توانش کم بود نتوانست تحمل کند و شاهد گوشه نشینی و خواری ته تقاری اش باشد، در یک شامگاه سرد سرش را که روی بالش گذاشت و دیگر بلند نکرد. »

نه روی رفتن به جایی دارد و نه خانه اش روی کسی را می بیند، قطره های اشک تنها میهمان زندگی اش بودند که لحظه ای رهایش نمی کردند. تسبیح دستش و ذکرهایی که می گفت قطره های اشکی که از روی بی کسی گونه هایش را خیس می کرد و پچ پچ زنان و در گوشی های مردم دلش را لرزاند نمی دانست چه بگوید و حرفی هم نداشت که بتواند تسلایش دهد؛ از کمپ های اعتیاد گفتم باز اشک هایی که در خانه چشمش جا خشک کرده بودند از گونه هایش سرازیر شدند، گفت: «سه بار بردمش کمپ هر بار قسم و آیه می خورد که این بار دیگه بار آخر قول می دم، اما همین که میاد بیرون همه چیز یادش می ره و روز از نو و روزی از نو. »

«۳۶ سال زحمت بکش و سختی های زیاد را تحمل کن تا شاید در پیری عصای دست داشته باشی و حالا عصایم که نشده هیچ، مایه عذاب و رنجم شده، دیدن پرپر شدن گلی که با هزار سختی گلش کردی ولی امروز عذاب دنیا و آخرت است. »

«دیگر در خانه چیز با ارزشی ندارم؛ هیچ هیچ، جز چند قابلمه و وسایل خواب همین. تنها دل خوشی ام خانه ام است که شوهر خدا بیامرزم چند روز قبل از مرگش به نامم کرد همین و بس، البته بماند چند باری با پسرم سر فروش این خانه دعوای حسابی داشتیم، اما نمی توانستم زیر بار این حرفش بروم؛ اگر این خانه را از دست بدهم دیگر آواره ام، خودم هم باید بروم در خیابان ها و کارتن خواب شوم. خیلی سخت است بروی در خانه مردم کار کنی ولی با پولش؛ فرزندت مواد بخرد» … اشک امانش نداد…

«فرزند دلسوزی برای پدر و مادرم بود، اما نمی دانم چرا حالا برعکس شده، دخترهایم حتی حاضرند وجودم را انکار کنند نمی دانم چه کنم فقط همه نگاه و امیدم به نور و لطف خداست. مدت هاست از خدا می خواهم از علی راضی باشد یا شفای دنیوی اش دهد و یا اخروی، دیگر نمی توانم شاهد پرپر شدنش باشم دیگر تمام شدم… »

این یک ماجرای کاملا واقعی است در گوشه ای از همین شهر…
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات