عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه محمد سالاری را به عنوان رئیس این کمیسیون پیشنهاد داده ام، گفت: فردا بعد از جلسه علنی شورای شهر درباره ریاست کمیسیون ها تصمیم گیری خواهد شد.

  مهدی چمران درباره تعداد اعضای کمیسیون های شورای شهر که روز گذشته انجام شد اظهار داشت: اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی ۳ نفر هستند که در واقع کمترین تعداد اعضا در آن حضور دارند. این وضعیت از نظر قانونی مشکلی ندارد و شهرهایی هستند که فقط ۹ عضو در شورا دارند و کمیسیون های آنها ۳ نفره تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این درست است که اگر یک عضو از این کمیسیون ۳ نفره در جلسات حضور نداشته باشند کمیسیون فلج می شود اما نظر ما نیز از ابتدا همین بود که تعداد کمیسیون های شورا ۴ یا حداکثر ۵ باشد زیرا در این صورت نتیجه بهتری از مشورت ها حاصل می شد و تعداد بیشتری از اعضا در صحن شورا از موضوعات مربوط به کمیسیون دفاع می کردند ولی افزایش تعداد کمیسیون ها اصرار بسیاری وجود داشت.

عضو کمیسیون معمار وشهرسازی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: به اعضای کمیسیون عمران گفته شده آنها فعالیت های مربوطه خود را انجام دهند اما می توان جلسات مشترکی بین این کمیسیون و کمیسیون معماری و شهرسازی برگزار شود و برخی از تصمیم ها را به صورت مشترک اخذ کرد. چرا که بسیاری از مسائل بین این دو کمیسیون مشترک است.

وی درباره تعیین تکلیف روسای کمیسیون ها نیز گفت: فردا بعد از جلسه علنی شورا درباره انتخاب ریاست کمیسیون ها تصمیم گیری خواهد شد بنده از وضعیت کمیسیون های دیگر اطلاعی ندارم ولی برای کمیسیون معماری و شهرسازی محمد سالاری را به عنوان رئیس پیشنهاد دادم زیرا معتقدم وی برای این کار مناسب است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات