مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: میانگین سن ازدواج در کشور برای آقایان ۲۷.۴ سال و برای خانم ها ۲۲.۱ سال است و این آمارها در نقاط شهری و روستایی کشور متفاوت است.

 به گزارش افکارنیوز ، علی اکبر محزون درباره نرخ ازدواج در کشور اظهار داشت: مقوله ازدواج در کشور ما به نسبت جمعیت از میزان خوبی برخوردار است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش هایی که از سوی سازمان های مختلف بین المللی در خصوص ثبت ازدواج و طلاق منتشر شده است نرخ ازدواج در کشور ما به ازای هر هزار نفر در جمعیت نسبت به سایر کشورهای منطقه بهتر است.

محزون یادآور شد: نرخ ازدواج در کشور ۱۰.۹ در هزار است که به طور متوسط به ازای هر هزار نفر ۱۱ نفر ازدواج می کنند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور بیان داشت: رتبه کشور ما در کشورهای منطقه و کشورهای در حال توسعه در خصوص نرخ ازدواج بعد از کشور تاجیکستان دوم است.

وی افزود: نرخ ازدواج در کشورهای توسعه یافته زیر ۱۰ است و البته بستگی به نحوه ثبت ازدواج در کشورهای توسعه یافته نیز دارد.

محزون یادآور شد: میانگین سن ازدواج در کشور برای آقایان ۲۷.۴ سال و برای خانمها ۲۲.۱ سال است و این آمارها در نقاط شهری و روستایی کشور متفاوت است.

وی افزود: میانگین سن ازدواج در نقاط شهری کمتر از میانگین روستایی است و در نقاط روستایی به دلیل حفظ آداب و سنت هایی که همیشه به استحکام خانواده و میانگین سن ازدواج کمک کرده است ازدواج هایی با سن مناسب تر انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: میانگین سن ازدواج در نقاط شهری برای آقایان ۲۷.۷ سال و در روستاها ۲۶.۲ سال است.

محزون افزود: میانگین ازدواج برای خانمها در نقاط شهری ۲۳.۳ سال و در نقاط روستایی ۲۱.۵ سال است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: استانهایی که میانگین سن ازدواج آنها بیشتر از میانگین کشوری است برای آقایان سمنان، البرز و تهران است و برای خانمها به ترتیب تهران، البرز و سمنان برآورد شده است.

وی درباره استانهایی که میانگین سن ازدواج کمتر از میانگین کشوری است اظهار داشت: کمترین میانگین سن ازدواج برای آقایان در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان است و برای خانمها به ترتیب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی است.

محزون یادآور شد: تهران به نسبت جمعیتی که دارد آخرین استان در بحث نرخ ازدواج است و استانهای اول در این خصوص زنجان، اردبیل و کردستان است.

محزون یادآور شد: در حال حاضر میانگین ازدواج در کشور ما به تأخیر افتاده است و برای آقایان و خانمها ازدواج در سن بالا افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات