رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: هم اکنون موانعی که برای یک ازدواج به هنگام وجود دارد که تمایل جوانان را برای ازدواج کاهش داده است به گونه ای که ازدواج به عنوان اولویت اول جوانان مطرح نمی شود.

به گزارش افکارنیوز، محمدتقی حسن زاده گفت: دلایل فرهنگی و ارزشی طی سال های اخیر مانند اصالت خانوادگی، رفتارهای سلامت روحی و روانی برای زوجین در اولویت قرار دارد و دلایل معیشتی و اقتصادی در رتبه بعدی اهمیت برای زوجین قرار دارد ما نمی توانیم تک بعدی نگاه کنیم بلکه تمام این شرایط در کنار هم می تواند موقعیت خوبی را برای ازدواج فراهم کنند.

وی افزود: مسائل معیشتی و اقتصادی و مسائل فرهنگی، ارزشی و هنجارهای اجتماعی در میزان تمایل جوانان به ازدواج بسیار تعیین کننده است که نسبت این موارد در برخی از مقاطع زمانی و متناسب با شرایط اجتماعی در استان ها نیز تفاوت هایی دارد.

حسن زاده افزود: نمی توان گفت روند مسائل ازدواج در کشور روند یکسانی داشته است بلکه در ایام و استان های مختلف متفاوت است هم اکنون زمینه و انگیزه برای ازدواج در بین جوانان وجود دارد اما موانعی که برای یک ازدواج به هنگام وجود دارد که تمایل جوانان برای ازدواج را کاهش داده است به گونه ای که ازدواج هم اکنون به عنوان اولویت اول جوانان مطرح نمی شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان اظهارداشت: چیزی که هم اکنون باعث عدم تمایل جوانان به ازدواج شده است فردگرایی و شرایط اجتماعی و اقتصادی است و رسالت خانواده ها در این زمینه بسیار تعیین کننده است تا با توجه به شرایط جوانان با یک دیدگاه مثبت نیازهای جوانان را برطرف کنند و شرایط برای ازدواج جوان ها آماده شود.

حسن زاده با اشاره به آمار طلاق در کشور گفت: در برخی از استان ها روند طلاق طی سال های اخیر افزایش داشته است اما این به این معنی نیست که به توان یک حکم کلی را در مورد کشور صادر کرد چراکه در هر استانی با توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی شرایط متفاوت است اما در میانگین کشوری با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد در سال جاری نسبت به دوره مشابه وضعیت نگران کننده نیست و وضعیت ثابتی را نسبت به دوره مشابه شاهد بودیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات