به هنگام سرقت خودرو برخی از سارقان چشم طمع به وسایل داخل خودرو دارند.

به گزارش افکارنیوز ، در زیر توصیه های پلیس در خصوص جلوگیری از سرقت درون خودرو می آید:

از قرار دادن اشیاء قیمتی و یا کیف دستی بر روی صندلی خودرو یا صنوق عقب خود داری نمایید.

سعی نمایید خودرو را در مرکز شعاع دید خود پارک کنید.
به هنگام خروج از خودرو پانل ضبط را از محل اصلی خارج و انتقال دهید.
از نگهداری مدارک شناسایی در خودرو، خود داری شود.
به هنگام خروج از بانک نسبت به اطراف خود هوشیار بوده و دقت لازم را داشته باشید.
در صورتیکه پس از اخذ وجه از بانک یا به همراه داشتن اشیاء قیمتی با پنچری خودرو مواجه شدید قبل از هر گونه اقدامی اموال خود را در داخل خودرو جا سازی و در بها را قفل نمایید زیرا این اتفاق می تواند عمدی باشد.
خودرو خود را به دزدگیر مجهز نمایید.
سعی نمایید خودرو در پارکینگ پارک گردد.
اگر به دلایلی قصد دارید آنرا در خیابان پارک نماییید نکات ذیل را رعایت نمایید.
خودرو در مکان پرنور و در دید خودتان پارک گردد.
وسایل خودرو از قبیل ضبط خودرو و اشیاء قیمتی را درون خودرو قرار ندهید.
خودرو خود را زیر نظر داشته باشید و مرتب به آن سرکشی نمایید.
هنگام خروج از خودرو از قفل بودن دربها و بالا بودن شیشه ها مطمئن شوید.
از گذاشتن کیف دستی و سامسونت بر روی صندلی خودداری نمایید.
جهت پارک نمودن خودرو حتی الامکان از پارکینگ های عمومی و خصوصی استفاده نمایید.
به هنگام ورود و خروج به بانک ها نسبت به اطراف خود هوشیار بوده و از گذاشتن وجه نقد در درون خودرو حتی الامکان خودداری شود.
ضبط های کشویی خودرو را در هنگام توقف با خود از خودرو خارج نمایید.


در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات