فرمانداری به جهت جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر پرند و سرریز این مشکلات به رباط کریم مدتی پیش نامه ای به استانداری وقت ارسال کرد مبنی بر اینکه مسکن مهر پرند نیازمند اعتبارات خاص است.

به گزارش افکارنیوز، فرماندار شهرستان رباط کریم با اشاره به صرف بخش عمده ظرفیت های رباط کریم که شهرستانی تاریخی و فرهنگی است برای رفع مشکلات مسکن پرند گفت: صرف هزینه هایی که باید برای شهرستان رباط کریم شود بیشتر به مشکلات پرند تخصیص داده شد و این خود اجحاف به مردم این شهرستان است.

بیژن سلیمانپور در خصوص سرریز مشکلات آموزش پرند، به رباط کریم عنوان داشت: در بحث تخصیص فضای آموزشی در شورای آموزش و پرورش شهرستان تدبیری که اندیشیده شد نیاز فعلی را با دو شیفته شدن ۲۲ مدرسه رفع شد البته با توجه به تخصیص این حجم از فضای آموزشی در بحث کمیت مشکلات مرتفع اما با تراکم دانش آموزی ایجاد شده بحث کیفیت خود مشکل دیگر است که نیازمند بررسی است.

فرماندار رباط کریم اضافه داشت: در افق جمعیتی شهر پرند ۷۰۰ هزار شهروند دیده شده است و باید در کنار این تعداد جمعیت بحث فضای آموزشی و ترافیک که از مهمترین موضوعات و مشکلات هستند مد نظر قرار گیرد.

سلیمان پور ادامه داد: شهر پرند با تحقق ۷۰۰ هزار جمعیت نیازمند ۱۷۲ مدرسه و همچنین ایجاد معابر که ترافیک این حجم را بتواند از خود عبور داده است اما طی مدتی که جمعیت پرند از ۲۸ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر افزایش یافت حتی یک تاکسی به ناوگان حمل و نقل عمومی این شهرستان اضافه نشد و این خود در آینده نه چندان دور مشکلات شهرستان رباط کریم و مسکن مهر پرند خواهد افزود.

وی در پایان گفت: امید است در دولت تدبیر و ا مید با همت ملی مشکلات شهرستان رباط کریم علی الخصوص مسکن مهر پرند مرتفع شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات