بر اساس مصوبه امروز شورای شهر تهران شهرداری موظف به ارائه گزارش درباره اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی گورستان های شهرتهران طی ۳ ماه، شد.

به گزارش افکارنیوز، حبیب کاشانی در بیست ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی دوفوریت طرح ساماندهی گورستان های جدید و قدیم شهر تهران، اظهار داشت: نخستین مصوبه درباره گورستان های شهر تهران مربوط به سال ۸۳ و دومین مصوبه در سال ۸۵ تعیین شد.

وی ادامه داد: در هر دو مصوبه شهرداری تهران موظف شد که ضمن جانمایی گورستان های جدید ساماندهی گورستان های فعلی را هم در دستور کار قرار دهد. بهتر است شورا در این دوره تاکید بر اجرای مصوبات قبلی را داشته باشد. دوفوریت برای این مصوبه با قید مهلت سه ماهه برای شهرداری کارشناسی شده نیست.

در نهایت اعضا شورا دوفوریت طرح مذکور را به تصویب رساندند.

در ماده واحده مصوبه مذکور آمده است، شهرداری تهران موظف است طی ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه گزارشی از همه اقدامات انجام شده در خصوص دو مصوبه قبلی شورا تهیه و به شورای شهر ارسال کند.

اعضای شورای شهر تهران امروز در جریان بیست و یکمین جلسه خود بررسی طرح" تعیین سیاست های بودجه شهرداری تهران در سال ۹۳" را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت ماده واحده این طرح به تصویب رسید.

در جریان بررسی این طرح اسماعیل دوستی، عضو شورای شهر تهران در تذکری، گفت: در بودجه و متمم ارائه شده برای سال ۹۲ موضوع تهاترها و میزان فروش تراکم و نیز فروش املاک شهرداری تهران مشخص نیست و شهرداری تهران این آمار را در اختیار ما قرار نمی دهد.

دوستی با اشاره به بودجه ۱۳ هزار میلیاردی شهرداری تهران، گفت: حدود ۸ هزار میلیارد تومان از این بودجه غیرنقدی است و از محل فروش تراکم، تهاتر و فروش املاک تأمین می شود اما ما هیچ آماری از این درآمدهای غیرنقدی نداریم و بدون آن نمی توان نسبت بودجه و متمم آن تصمیم گیری کرد.

در ادامه جلسه، همچنین محسن سرخو - عضو دیگر شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه هنوز سیاست ها و مفاد برنامه پنج سال شهرداری شهر تهران در اختیار ما قرار نگرفته است، گفت: دقیقا نمی دانیم بودجه را باید به چه چیزی انطباق دهیم. من شنیدم که شهرداری برنامه پنج سال شهرداری را به شورا ارائه کرده اما هنوز این برنامه به دست ما نرسیده است.

همچنین در ادامه جلسه مجتبی شاکری عضو دیگر شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه جزئیات برنامه و حتی این لایحه باید از قبل بین اعضای شورای توزیع می شد، گفت: ما بدون اطلاع نمی توانیم مصوبه ای را تصویب کنیم.

تعدادی دیگر از اعضا از جمله رحمت الله حافظی و حبیب کاشانی نسبت به ارائه نشدن بودجه در موعد مقرر به دست اعضای شورا اعتراض کردند اما در نهایت «ماده واحد» طرح تعیین سیاست های بودجه شهرداری تهران در سال ۹۳ را تصویب کردند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات