مهلت بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی که تا نوزدهم دی ماه سال جاری است، تمدید نمی شود.

به گزارش افکارنیوز، پیش از این سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای به ادارات کل تأمین اجتماعی سراسر کشور دستور اجرای بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی را در راستای قانون بودجه سال ۹۲ صادر کرده بود.

براساس بخشنامه صادر شده، واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور موظفند به منظور تسریع در اجرای قانون و بهره مندی کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی از بخشودگی جرائم که نسبت به ارائه درخواست کتبی مبنی بر پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود است، اقدام نمایند.

طبق قانون بخشودگی جرائم، واحدهای اجرایی مکلفند قبل از تاریخ ۱۹/۱۰/۹۲ نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی های معوقه خود اقدام و از بخشودگی جرائم مربوطه برخوردار شوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات