صبح امروز در حالی ۲ طبقه از ساختمان لادن به نمایندگان وزارت دادگستری تحویل داده شد که اموال اداری موجود در این طبقات به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد.

به گزارش افکارنیوز، در حالی که طبق توافق انجام شده بین نهاد ریاست جمهوری و وزارت دادگستری برای در اختیار گرفتن ۲ طبقه از ساختمان لادن قرار بود این دو طبقه در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد، اما تا روز گذشته این طبقات هنوز از سوی کارکنان دولت سابق که در این ساختمان حضور داشتند به وزارت دادگستری تحویل داده نشده بود.

حتی زمانی که برخی نمایندگان وزارت دادگستری برای تحویل این طبقات به ساختمان لادن مراجعه کردند با درب های قفل شده واحدهای اداری این طبقات مواجه شدند.

صبح امروز نمایندگان وزارت دادگستری برای تحویل این طبقات به ساختمان لادن مراجعه کردند این بار نه تنها با درهای باز مواجه شدند بلکه اموال داخل این طبقات نیز در حال انتقال بود.

افرادی مرتبط با دولت قبل در طبقات دوم و سوم این ساختمان فعالیت می کردند این طبقات را تخلیه کرده و اموال اداری موجود در این طبقات به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات