شنیده می شود در هفته آینده چندین تودیع و معارفه در آموزش و پرورش برگزار می شود.

به گزارش افکارنیوز، علی اصغر فانی از همان روزهای نخست قرارگرفتن در جایگاه شماره یک دستگاه تعلیم و تربیت، تغییرات وزارتی را آغاز کرد.

تا کنون رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، مدیرکل دفتر وزارتی، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدایی، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، مشاور مدیریت و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش، معاون فرهنگی و پرورش، معاون آموزش متوسطه شود، رئیس مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده و مدیران کل آموزش و پرورش استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد تغییر کردند.

در شرایطی که به نظر می آمد به جز معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت، فانی با معاونان باقی مانده از دولت قبلی ادامه همکاری دهد، شنیده می شود که تغییرات دیگری در معاونت های آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

شنیده ها حاکیست که در هفته آینده، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش تغییر می کنند.

البته در ساختار جدید سازمانی آموزش و پرورش، مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات ادغام شده و مرکز جدید تحت عنوان «مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات» ایجاد می شود و مسئول جدیدی برای این مرکز معرفی خواهد شد.

خبرها حاکیست که وزیر آموزش و پرورش در نظر دارد که در سازمان آموزش و پرورش استثنایی، یک خانم را منصوب کند.

شنیده می شود تغییرات مناطق آموزش و پرورش شهر تهران نیز از هفته آینده آغاز می شود و چندین نفر از رؤسای مناطق تغییر خواهند کرد؛ ضمن اینکه چندین تغییر نیز در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها صورت خواهد گرفت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات